Մաթեմ

Վարժ625

7:7=1

14:7=2

21:7=3

35:7=5

28:7=4

 

Վարժ588

37:10=3 .7

370:10=37

548:10=54.8

279:100=2.79

380:=3.80

2200:100=22

 

Վարժ589

245:10=24.5

2415:100=24.15

24150:1000=24.150

Վարժ651

3+3=6

124+6=130

130բազմապատիկե   10

 

 

Վարժ656

5:5=1

10:5=2

15:5=3

20:5=4

25:5=5

30:5=5

35:5=6

40:5=8

45:5=9

50:5=10

100:5=20

10:10=1

20:10=2

30:10=3

40:10=4

50:10=5

100:10=10

 

 

Վարժ660

60+5=65:5=13

300+5=305:5=61

4000+553=4553

5000+30=5030:5=1006

20+5=25:5=5

200+65=265:5=53

3000+257=3257

1000+20=120:5=204

 

 

Վարժ688

1×6+2×6=24

1×200+4×200=1000

24+3×2=30

300+4×300=1500

5+7×5=40

45+5×45=270

Վարժ699

6:2=3

10:2=5

15:2=3

18:2=8

20:2=10

22:2=11

30:2=15

40:2=20

50:2=250

1004:2=502

 

 

Վարժ706

3լ  450մլ = 3450մլ

42լ  50լ  =4250մլ

7լ 700 մլ=7700մլ

48լ 7լ=4807մլ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

մաթեմի տնային

Վարժ535

36:1=36             36:4=9               36:7=5.1        36:10=3.6       36:13=2.7

36:2=18              36:5=7.2            36:8=4.4        36:11=3.2      36:14=2.8

36:3=12               36:6=6               36:9=4           36:12=3        36:15=2.6

 

Վարժ538

29-4-4-4-4-4-4-4=1        38-5-5-5-5-5-5-5=3

29:4=7.1                           38:5=7.3

 

Վարժ541

ա)լուծում՝   1)46 մմ +  14մմ  =60մմ

2)126մմ  —  60մմ  =66մմ

3)46մմ  +  14 մմ +66 մմ =126մմ

Պատ՝66մմ

 

բ)     լուծում՝     1)56:2=28

2)56+12=68

 

Վարժ543

ա)     լուծում՝

1)30:15=2

2)2×750=1500

Պատ՝ 750      դրամ

 

Վարժ544

ա)    5 ր 40վ > 540վ             բ)7 կմ 20 մ >720մ        գ)7կգ 200գ>720գ

7ժ   20 ր >  720ր                    2 կմ 40մ   = 2040մ         20 տ7ց>207ց

2 օր  16 ժ<216ժ                    5  կմ 4  մ >  504մ             5ց78կգ<578կգ

 

Վարժ557

ա)15 կմ 620մ  —   8 կմ 900մ=6կմ 720մ

120 մ 45  սմ-   15մ  80սմ=114  մ 65սմ

բ)24 տ  300կգ-6տ  450կգ  =17տ 850կգ

 

Վարժ559

Կարեն-  4800  դր- 22  օր  =105,600

Գոհար-    3500 դր —  25  օր =87,500

Հասմիկ-  500  դր-  20  օր   = 100,000

 

Վարժ566

(500×2) – 1000=0

 

Վարժ576

․հավասար են

․հավասար են

․ ճիշտ է

․ ոչ

․ճիշտ է

 

Վարժ578

ա)247+153=300         բ )438+161=554

468-72=396                 549-151=398

189+197+112=488       291+325+12=628

348-153+220=523       174+38-102=152

 

 

Վարժ583

ա)230-150+120=200          բ)310+220+180=710

740-160-110=470              260+260-120=400

Մաթեմ

Վարժ513

127x(426:3)-(5425:5+1296)=1845

 

Վարժ514

ա)a:(64×25-1576)+7041=7078

բ)302+(a-2604:6)x62=46872

 

Վարժ515

ա)42կմ-350մ=41կմ650մ                 բ)82կգ-6կգ=76կգ

12դմ25սմ -7սմ=12դմ18սմ           22տ200կգ-380կգ=21տ620կգ

 

գ) 25օր-15ժ=24օր9ժ

18ժ20ր-30ր=17ժ50ր

 

Վարժ517

Լուծում

120կմ+28կմ=148կմ

Պատ՝148կմ

 

 

Վարժ518

Լուծում

20կմ+230կմ=250կմ

Պատ՝250կմ

 

Վարժ519

Լուծում

75կմ-20կմ=55

Պատ`55կմ

 

Վարժ520

Լուծում

1)12+7+6=22

2)22×40=1000

Պատ՝1000կոճակ

 

Վարժ521

1)40:2=20

2)20+7=27     3)27-7=20    Պատ՝20ուլունք

Վարժ526

ա)1000-(750-250-500)=1000

5500-(570-420:6)=5000

բ)1000-(6400:32:4)=200

2010-3200:(80×4)=2000

 

 

 

 

 

Մաթեմատիկա

Վարժ 276

ա)Երկու թվերի տարբերությունը 200 է: Թվերից մեկը 500-ն է:Ո՞ր  թիվը կարող  է լինել մյուսը:

Մյուս թիվը 300-ն է ունի 2 լուծում:

բ)Լուծում

Մյուս թիվը 1300-ն է ունի երկու լուծում:

Վարժ 277

1)Որքանո՞վ կփոքրանա թիվը, եթե նրա հազարավորը փոքրացնենք  2-ով:

Վարժ 278

ա)18 + 18=36

 36  + 18=54

  72  +18=90

  90  +18=108

  108 +18 =126

բ)160:2=80

80 :2=40

 40:2=20

  20:2=10

   10:2=5

 գ)3×2=6

6×2=12

12×2=24

24×2=48

48×2=96

դ)90-18=78

78-18=60

60-18=42

42-18=24

24-18=6

Վարժ 279

250+450= 100 +150+450

(300+50)+450 = 450+350

350+250=200+50+350

450+(100+150)=100+150+450

 

Սնդի Աուդիտ

խնդիներ
Քանի գրամ լոլիկ պետք է լինի խոհանոցում եթե յրաքաչուր յուր սովորող ախցանի համար անրաժեշտե 40գ լոլիկ եթե ներկա է 135 սովորող։

Լուծում
1)135×40=5400
Պատ5400գ լոլիկ

Քնի գրամ վարունգ պետքե լինի խոհանացում եթե յուրաքաչուր սովորողի աղցանի համար արնրաշեշտ է 35 յթե ներկայե 135 սովորող։

Լուծում

1)35×135=4725
Պատ 4725գ վարունգ

Սնդի աուդիտ

խնդիր
կրթահամարիրի սովրողները օրվա ընթասքու սմվումեն դպրոցում․
քանի գրամ խնձոր պետքե լինի ճաշարանում յթե յուրաքանչուրի սովորի տրվում է80գ և երփ ներկայ է121 սովորող։

լուծեում
1)80×121=89680